Kvalitetspolitik

De tanker som er grundlæggende i vores kvalitetspolitik består af 6 succesfaktorer, som alle har gensidig indflydelse på hinanden.

For at leve op til vores kvalitetspolitik vil vi:

  • Afklare og udvikle den bedste løsning for vores kunder – både teknisk og økonomisk
  • Tilbyde priser der passer til markedet
  • Altid sikre, gennem information, oplæring/uddannelse samt erfaring at den enkelte medarbejder har forudsætningerne og kvalifikationerne for at kunne udføre det konkrete arbejde
  • Dokumentere udført service
  • Understøtte og sikre kvaliteten af vores ydelser ved at have etableret, vedligeholde og løbende udvikle et kvalitetsstyringssystem, der mindst svarer til kravene i DS/EN ISO 9001:2015.
  • Alle arbejde med åbenhed, ærlighed og med respekt for hinanden, gennem hele processen.